top of page
MammaTina_banner-14-14.jpg
mamma_tina_logo.png
意大利傳統特色食品

來馬蒂娜的產品充滿意大利的傳統特色,由味道至熱情均流露一種家庭溫暖的感覺。除了醬料、黑醋,以及意大利米、火腿,所有產品滿載傳統與根基外,馬蒂娜更象徵著歡愉與家庭,產品有如一份世代相傳的傳統。

​精選產品
INAL019P1.png
INAL019.png
INAL010.png
INAL009.png

馬蒂娜去骨巴馬火腿

approx. 8kg

馬蒂娜去骨去皮巴馬火腿

approx. 4kg

馬蒂娜去骨火腿

approx. 5.5kg

馬蒂娜片裝火腿

100g

INAL028.png
INAL019P5.png
INAL019P2.png

馬蒂娜片裝火腿

500g

馬蒂娜沙樂美腸

approx. 1.5kg 

馬蒂娜片裝火腿

200g

bottom of page